เกี่ยวต่อเรา


กศน ต.ตลาดขวัญ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3  ถนนเลี่ยงเมือง  ซอยเรวดี  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี

สภาพอาคาร / สถานที่
เจ้าหน้าที่  1 หลัง ต่อมาได้งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร  2 ชั้น  พร้อมบ้านพักเจ้าหน้าที่  1  หลัง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชนสถานีอนามัยตลาดขวัญ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3  ถนนเลี่ยงเมือง  ซอยเรวดีตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี   มีเนื้อที่ประมาณ 2 งาน  โดยได้รับความอนุเคราะห์บริจาคที่ดินจาก คุณพ่อเจิม  สุขก้อนและคุณแม่ จำลอง    สุขก้อน  มอบให้แก่สาธารณสุขตำบลตลาดขวัญเพื่อสาธารณประโยชน์  ในด้านสาธารณสุข อำนวยความสะดวกของคนในพื้นที่ให้บริการการรักษาพยาบาล  เดิมเป็นอาคารไม้ 2 หลัง ประกอบด้วยสาธารณสุข  1  หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่  1 หลัง ต่อมาได้งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร  2 ชั้น  พร้อมบ้านพักเจ้าหน้าที่  1  หลัง

ปี พ.ศ. 2546  ได้อนุญาตให้  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนนทบุรีใช้สถานที่ชั้น 2  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

วันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553  ได้ทำพิธีเปิด กศน.ตำบลตลาดขวัญ อย่างเป็นทางการ โดย  ท่าน สส.อุดมเดช     รัตนเสถียร  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สส.จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กศน. ตำบลตลาดขวัญ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s