ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญ

1. พิพิธภัณฑ์บ้านดุริยางคศิลป์ (บ้านครูมนตรี ตราโมท) หรือ “บ้านโสมส่องแสง” ตั้งอยู่ที่ซอยพิชยนันท์ 2 แยกซอยติวานนท์ 3 (พิชยนันท์) ถนนติวานนท์ เป็นบ้านพักของครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ สาขาดุริยางคศิลป์ ดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2528 ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่างสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 ทายาทของท่านได้อนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งศึกษาการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย รวมทั้งจัดแสดงชีวประวัติและผลงานเพลงต่าง ๆ ของครูมนตรีภายในบ้านด้วย (ผู้สนใจเข้าชมต้องติดต่อล่วงหน้า)

2. พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์ เป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 27/8 หมู่ที่ 6 ถนนประชาราษฎร์ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเขาสัตว์และโบราณวัตถุจำนวนมากซึ่งมีอายุตั้งแต่ 16 ล้านปีถึง 100 ปีมาแล้ว โดยเฉพาะเขาของสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อที่พบในประเทศไทย ชิ้นที่โดดเด่นที่สุดชิ้นหนึ่งคือ งาช้างแมมมอทยาว 2 เมตร พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. วัดลานนาบุญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ถนนประชาราษฏร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

4. โรงเรียนการัญศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 44/32 หมู่ที่ 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

5. โรงเรียนวัดลานนาบุญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 วัดลานนาบุญ ถนนประชาราษฏร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

6. โรงเรียนอนุบาลบ้านนนท์
ตั้งอยู่เลขที่ 34/2 ซอยติวานนท์ 2 แขวงตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

7. กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

8. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่ 88/20 ถ.ติวานนท์ ตำบล อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี

9. กรมการแพทย์
88/23 ถ.ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี

10. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่อยู่ 88/24 ถ.ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์ 5907379 โทรสาร 5907129

11. กรมควบคุมโรคติดต่อ
ที่อยู่ 88/21 ถ.ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์ 5918392 โทรสาร 5918397

12. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ที่อยู่ 47/101 ม.4 ถ.ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์ 5262167 โทรสาร 5263253

13. กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์ 5904030 โทรสาร 5912182

14. สำนักงานประกันสังคม
ที่อยู่ 88/28 ถ.ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์ 9689719 โทรสาร 9689718

15. โรงพยาบาลศรีธัญญา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

16. สถาบันทัตกรรม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

17. สถาบันบำราศนราดูร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

18. สถานีอนามัยตำบลตลาดขวัญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s