ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมการเรียนการสอนใน กศน.ตำบลตลาดขวัญ

ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมชีวิตสดใสห่างไกลเอดส์

ภาพกิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่อง กศน. ตำบลตลาดขวัญ

โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการสานตะกร้า หลักสูตร 30 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2553  ณ เฉลิมชัยอพาร์ทเมนต์ หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ

โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการร้อยลูกปัด หลักสูตร 30 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 53 -3 มกราคม 2554  ณ โสสุนครคอนโด หมู่ 1  โซน 3 ตำบลตลาดขวัญ

โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำอาหารว่าง หลักสูตร 30 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2554  ณ ซอยเรวดี 7/1 หมู่ 1  โซน 1 ตำบลตลาดขวัญ

โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำอาหารว่าง หลักสูตร 50 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 21 -26 มีนาคม  2554  ณ กศน.ตำบลตลาดขวัญ  หมู่ 3 ตำบลตลาดขวัญ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s